Website powered by

SMASH! (Midoriya Izuku)

Primeras pruebas con acuarelas, dibujando a Midoriya de Boku no Hero
-------
First tests with watercolors, drawing Midoriya from Boku no Hero

Alex alonso img 20170414 215736 980

SMASH! (Midoriya Izuku)